Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ŽIVCE" v:

Experimentální zvětrávání perthitických živců
J. Faimon, Z. Losos, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
M. Štemprok, M. Chlupáčová, F.V. Holub, J. Novák, M. Lang, E. Pivec, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 142–145
pdf (0.16 MB)

Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem
M. Drábek, I. Vavřín, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 45–46
pdf (0.38 MB)

Hyalofán v českých fonolitech
F. Fediuk, E. Fediuková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 145–146
pdf (0.21 MB)

Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu
K. Breiter, J. Frýda, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 12–13
pdf (0.07 MB)