Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KONTAMINACE VOD" v:

O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10
M. Bubík, J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
D. Fottová, M. Havel, J. Hruška, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)

Výsledky analýzy teplotního režimu horninového prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem
M. Klečka, A. Krtková, M. Pařík, J. Synek, P. Šulc, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno
J. Aichler, Z. Boháček, V. Kosmák, P. Müller, J. Píše, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 11–13
pdf (0.15 MB)

Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
O. Kvídová, L. Minařík, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 60–61
pdf (0.08 MB)