Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ZÓNY BIOSTRATIGRAFICKÉ" v:

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
R. Pokorný, E. Škrabalová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
M. Bubík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 9–12
pdf (0.41 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
V. Ložek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
R. Pokorný, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
L. Švábenická, Z. Stráník, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 91–93
pdf (0.13 MB)

Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
P. Kraft, J. Kraft, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 25–27
pdf (0.09 MB)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech
J. Kovanda, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 65–68
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
P. Skupien, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 149–151
pdf (0.33 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
P. Kraft, J. Kraft, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
I. Cicha, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 16–18
pdf (0.17 MB)

Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu
V. Ložek, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 81–84
pdf (0.2 MB)

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
P. Petrová, Z. Novák, P. Čtyroký, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 28–30
pdf (0.13 MB)

Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam
P. Kraft, J. Kraft, O. Fakta, R. Seidl, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 58–59
pdf (0.09 MB)

Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany
O. Fatka, J. Kraft, P. Kraft, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 80–83
pdf (0.17 MB)

Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň)
J. Čtyroká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 70–71
pdf (0.29 MB)

Nové poznatky ke stratigrafii miocénu Alpsko-karpatské předhlubně
I. Cicha, J. Čtyroká, S. Nehyba, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 27–28
pdf (0.09 MB)

Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
V. Houša, Z. Vašíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 95–96
pdf (0.09 MB)

Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně
I. Cicha, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 20–20
pdf (0.05 MB)

Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23
J. Krhovský, M. Kučera, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 57–58
pdf (0.07 MB)