Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "VULKANOKLASTIKA" v:

Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
V. Cajz, V. Rapprich, M. Radoň, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 13–16
pdf (0.33 MB)

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrstv. Součást hlinecké zóny men samostatný celek?
Š. Mrázová, J. Otava, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 29–30
pdf (0.07 MB)

Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří
T. Přikryl, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 93–94
pdf (0.06 MB)

Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří
M. Radoň, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 94–97
pdf (0.2 MB)

Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
V. Rapprich, P. Hradecký, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 140–141
pdf (0.14 MB)

Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 143–145
pdf (0.99 MB)

Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou
F. Fediuk, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
P. Hradecký, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 21–22
pdf (0.07 MB)

Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
F. Fediuk, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 207–209
pdf (1.23 MB)

Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí
V. Cajz, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 116–119
pdf (0.25 MB)

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 154–155
pdf (0.08 MB)

Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
J. Šebesta, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 166–168
pdf (0.17 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
V. Cílek, I. Sýkorová, E. Melichárková, K. Melka, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 183–186
pdf (0.2 MB)

Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
J. Valečka, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 78–81
pdf (0.36 MB)

Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 175–176
pdf (0.11 MB)

Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní Eggenburg, Eggenburg až Ottnang)
M. Adamová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Geologická dokumentace plynovodních rýh
P. Hradecký, J. Šebesta, B. Mlčoch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 39–40
pdf (0.09 MB)