Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "GABRO" v:

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
D. Dolejš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
F.V. Holub, M. Studená, M. Vosk, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
F. Fediuk, J. Šebesta, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 148–149
pdf (0.15 MB)

Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu
P. Kováříková, E. Jelínek, M. Štemprok, V. Kachlík, F.V. Holub, V. Blecha, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 103–106
pdf (0.25 MB)

Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu
D. Matějka, F.V. Holub, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 171–172
pdf (0.06 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
J. Pašava, E. Jelínek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plynu – Příbram
K. Domečka, A. sokol, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 137–140
pdf (0.18 MB)

Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu
A. Sokol, K. Domečka, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 143–146
pdf (0.14 MB)

Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku
E. Fediuková, F. Fediuk, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Pokračování neratovického komplexu do území Prahy
F. Fediuk, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 24–25
pdf (0.07 MB)