Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "SEDIMENTACE" v:

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
L. Ďurďová, J. Zimák, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
V. Cílek, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 69–71
pdf (1.09 MB)

Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Z. Novák, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 19–21
pdf (0.14 MB)

Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (Spodní Baden, Vídeňská pánev)
R. Brzobohatý, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 13–14
pdf (0.08 MB)