Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PROJEKT" v:

Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
M. Poňavič, P. Rambousek, P. Šír, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 196–197
pdf (0.28 MB)

Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006
J. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 210–212
pdf (0.14 MB)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
J. Godány, P. Hrazdíra, P. Rambousek, V. Kopačková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Nový IGCP projekt 518
J. Tyráček, P. Havlíček, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 88–88
pdf (0.04 MB)

Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
F. Fediuk, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 130–131
pdf (0.86 MB)

Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
J. Pašava, P. Bezuško, E. Komínek, B. Kříbek, F.H. Yameogo, A. Kabore, B. Zida, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 137–139
pdf (0.84 MB)

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
J. Pašava, P. Bezuško, E. Komínek, B. Kříbek, U. Wenmenga, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 211–213
pdf (1.82 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
J. Pašava, B. Kříbek, K. Žák, A. Vymazalová, M. Poňavič, Li Chaoyang. , Luo Taiji. , Zeng Mingguo. , ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 214–217
pdf (1.11 MB)

Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
I. Cicha, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 9–9
pdf (0.05 MB)

Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
J. Burda, V. Cajz, J. Kadlec, O. Moravcová, J. Šebesta, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 130–133
pdf (0.2 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
J. Tyráček, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 81–83
pdf (0.14 MB)