Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TERCIÉR" v:

Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava)
K. Zágoršek, V. Jašková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 179–182
pdf (0.17 MB)

Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
K. Šalanský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 283–283
pdf (0.41 MB)

Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
V. Rapprich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 34–36
pdf (0.44 MB)

Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám
K.D. Malý, V. Cajz, J. Adamovič, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 23–24
pdf (0.11 MB)

Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
M. Konzalová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 89–90
pdf (0.14 MB)

Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří
T. Přikryl, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 93–94
pdf (0.06 MB)

Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří
M. Radoň, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 94–97
pdf (0.2 MB)

Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén)
M. Konzalová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 76–78
pdf (0.79 MB)

Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
L. Švábenická, Z. Stráník, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 91–93
pdf (0.13 MB)

Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
P. Hradecký, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 21–22
pdf (0.07 MB)

Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna
K. Žák, V. Teodoridis, J. Sakala, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 47–49
pdf (0.08 MB)

Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
M. Konzalová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 123–126
pdf (0.97 MB)

Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany
M. Stárková, Z. Táborský, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 184–186
pdf (0.07 MB)

Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?) -paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
M. Konzalová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 209–210
pdf (0.88 MB)

Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory)
R. Hanus, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 31–32
pdf (0.08 MB)

Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
P. Havlíček, Z. Novák, L. Švábenická, M. Vachek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 33–36
pdf (0.11 MB)

Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
P. Havlíček, L. Smolíková, M. Vachek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 127–128
pdf (0.08 MB)

Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Z. Novák, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 19–21
pdf (0.14 MB)

Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment
M. Stárková, M. Konzalová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 22–23
pdf (0.1 MB)

Vulkanologie okolí Jičína
V. Rapprich, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 103–104
pdf (0.06 MB)

Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty
K. Šalanský, J. Klomínský, F. Fediuk, Š. Mrázová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 108–110
pdf (0.13 MB)

Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 64–67
pdf (0.46 MB)

Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve
M. Konzalová, M. Ziembinska-Tworzydlo, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 150–153
pdf (0.32 MB)

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 17–18
pdf (0.09 MB)

Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve
M. Konzalová, M. Ziembińska-Tworzydlo, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 102–103
pdf (0.1 MB)

Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 40–44
pdf (0.17 MB)

Hora Říp: chemické a minerální složení
J. Ulrych, E. Pivec, A. Langrová, E. Jelínek, E. Árva-Sós, Z. Řanda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 106–107
pdf (0.11 MB)

Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén?
F. Fediuk, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
J. Ulrych, E. Pivec, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 61–62
pdf (0.23 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
D. Dolejš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno
O. Holásek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o geologii Doupovských hor
P. Hradecký, B. Mlčoch, J. Šebesta, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
J. Straka, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Geologická dokumentace plynovodních rýh
P. Hradecký, J. Šebesta, B. Mlčoch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1
L. Švábenická, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 77–80
pdf (0.13 MB)