Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "METODY ANALYTICKÉ" v:

NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
V. Janoušek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 99–99
pdf (0.05 MB)

Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb
M. Adamová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
J. Skalický, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 86–86
pdf (0.03 MB)

Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
J. Skalický, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 73–73
pdf (0.05 MB)