Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "BRACHIOPODA" v:

Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
M. Mergl, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 101–102
pdf (0.31 MB)

Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
M. Siblík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 166–167
pdf (0.18 MB)

Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
M. Siblík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 156–157
pdf (0.14 MB)

Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 142–143
pdf (0.84 MB)

Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství
J.K. Moravec, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 87–88
pdf (1.1 MB)

Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 146–147
pdf (0.07 MB)

Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (Beroun)
J.K. Moravec, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 55–56
pdf (0.07 MB)

Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 104–105
pdf (0.07 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
J. Žítt, O. Nekvasilová, Č. Nekovařík, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)

Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
M. Siblík, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 153–153
pdf (0.05 MB)

Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 104–105
pdf (0.11 MB)

Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
M. Siblík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 75–75
pdf (0.06 MB)

Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika)
M. Szabad, J. Valíček, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 135–135
pdf (0.05 MB)

Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 181–181
pdf (0.06 MB)

Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 83–83
pdf (0.05 MB)

Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 72–73
pdf (0.09 MB)