Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TRIAS" v:

Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 146–147
pdf (0.07 MB)

Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 104–105
pdf (0.07 MB)

Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
M. Siblík, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 153–153
pdf (0.05 MB)

Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 104–105
pdf (0.11 MB)

Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
M. Siblík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 75–75
pdf (0.06 MB)

Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 83–83
pdf (0.05 MB)

Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 72–73
pdf (0.09 MB)