Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "SEDIMENTY KLASTICKÉ" v:

Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
P. Čáp, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 107–108
pdf (0.12 MB)

Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
M. Eliáš, P. Zelenka, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
M. Konzalová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 41–43
pdf (0.18 MB)

Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001
Z. Novák, P. Havlíček, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 57–59
pdf (0.09 MB)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
R. Kadlecová, O. Holásek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 135–136
pdf (0.07 MB)

Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
M. Hrubeš, J. Čtyroká, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 20–22
pdf (0.16 MB)

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
S. Čech, P. Rambousk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 123–126
pdf (0.36 MB)

Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří
L. Maštera, J. Otava, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 139–142
pdf (0.27 MB)

Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 13–14
pdf (0.09 MB)

Litologicko·genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany
Z. Lochmann, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 25–27
pdf (0.17 MB)

Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
M. Konzalová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 88–90
pdf (0.17 MB)

Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
E. Růžičková, M. Růžička, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 178–179
pdf (0.12 MB)

Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
V. Cílek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 22–22
pdf (0.04 MB)

Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel
J. Čtyroká, P. Havlíček, L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 27–28
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
P. Havlíček, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk
O. Holásek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma
L. Maštera, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–68
pdf (0.05 MB)