Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ŠLICHOVÁ PROSPEKCE" v:

Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou
K. Breiter, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 11–12
pdf (0.07 MB)

Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
M. Klečka, L. Skálová, L. Strnad, J. Svobodová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 52–53
pdf (0.1 MB)