Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ŠUMAVSKÉ MOLDANUBIKUM" v:

Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd
J. Frýda, K. Vokurka, V. Janoušek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 74–76
pdf (0.12 MB)

Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou
K. Breiter, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 11–12
pdf (0.07 MB)

Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách
J. Ďurišová, L. Strnad, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 22–22
pdf (0.05 MB)

Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
M. Klečka, L. Skálová, L. Strnad, J. Svobodová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 52–53
pdf (0.1 MB)

Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí
I. Uhlířová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 84–85
pdf (0.05 MB)

Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech
P. Dobeš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 34–35
pdf (0.06 MB)