Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "IZOTOPY RADIOAKTIVNÍ" v:

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
L. Ďurďová, J. Zimák, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Stáří granitů melechovského masivu
K. Breiter, P. Sulovský, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 16–19
pdf (0.23 MB)

Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
J. Kukačka, J. Bruthans, O. Zeman, V. Altová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 163–165
pdf (0.17 MB)

Přehled dosavadních znalostí o žulovském masivu ve Slezsku, Česká republika
J. Jedlička, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 45–46
pdf (0.09 MB)