Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PALEOGEOGRAFIE" v:

O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy)
P. Röhlich, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 40–42
pdf (0.07 MB)

Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
S. Čech, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 20–21
pdf (0.84 MB)

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu
J. Adámek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 9–11
pdf (0.08 MB)

Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny
J. Štěpánková, M. Kobr, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 142–144
pdf (0.14 MB)

Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
O. Fatka, R. Brocke, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 49–53
pdf (0.22 MB)

Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam
P. Kraft, J. Kraft, O. Fakta, R. Seidl, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 58–59
pdf (0.09 MB)

Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova
V. Panoš, Z. Novák, I. Pek, J. Zapletal, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 69–70
pdf (0.26 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve
O. Fatka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 104–106
pdf (0.14 MB)

Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
J. Frýda, P. Štorch, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 73–74
pdf (0.09 MB)

Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
J. Hladil, A. Galle, P. Čejchan, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 85–88
pdf (0.14 MB)

Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
J. Tyráček, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 81–83
pdf (0.14 MB)

Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
P. Čtyroký, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 33–34
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec
O. Holásek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 62–65
pdf (0.15 MB)