Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ZÁPADOČESKÝ PLUTON" v:

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 23–24
pdf (0.33 MB)

Granitoidy tiského masivu
K. Breiter, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 84–86
pdf (0.15 MB)

Příspěvek ke koncetrické zonálnosti kladrubského masivu
F. Fediuk, M. René, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 66–68
pdf (0.1 MB)

Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku
E. Fediuková, F. Fediuk, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu
F. Fediuk, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 25–27
pdf (0.08 MB)