Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "METODY SATELITOVÉ" v:

Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
I. Barnet, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 116–119
pdf (0.26 MB)