Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "VÝCHOZ" v:

Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (Svrchní ordovik, Beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
P. Budil, P. Kraft, J Kraft. , ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 23–25
pdf (1.24 MB)