Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "FLÓRA" v:

Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří
M. Radoň, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 94–97
pdf (0.2 MB)

Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
J. Drábková, R. Lojka, Z. Šimůnek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 30–33
pdf (1.06 MB)

Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
E. Břízová, P. Szwarczewski, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 57–58
pdf (0.81 MB)

Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
M. Libertín, J. Dašková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 79–81
pdf (0.08 MB)

Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
L. Švábenická, Z. Stráník, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 91–93
pdf (0.13 MB)

Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku
Z. Šimůnek, J. Drábková, R. Lojka, M. Stárková, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 39–42
pdf (1.06 MB)

Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy
Z. Šimůnek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 92–96
pdf (0.1 MB)

Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna
K. Žák, V. Teodoridis, J. Sakala, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 47–49
pdf (0.08 MB)

Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy
S. Štamberg, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 153–154
pdf (0.07 MB)

Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve
V. Teodoridis, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 157–158
pdf (0.07 MB)

Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
E. Břízová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 205–207
pdf (0.08 MB)

Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
E. Břízová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 192–193
pdf (0.07 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4
Z. Šimůnek, M. Libertín, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 48–49
pdf (0.1 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku
Z. Šimůnek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 75–76
pdf (0.1 MB)

Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku
M. Libertín, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 134–135
pdf (0.1 MB)

Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče
V. Teodoridis, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 147–149
pdf (0.13 MB)

Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve
M. Konzalová, M. Ziembinska-Tworzydlo, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 150–153
pdf (0.32 MB)

Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem
V. Prouza, Z. Šimůnek, J. Zajíc, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 37–38
pdf (0.11 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
J. Hladil, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 82–85
pdf (0.18 MB)

Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
P. Čtyroký, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 28–31
pdf (0.16 MB)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu
E. Knobloch, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 64–65
pdf (0.1 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 46–47
pdf (0.1 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)

Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí
I. Uhlířová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 84–85
pdf (0.05 MB)

Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy
Č. Bůžek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 21–23
pdf (0.11 MB)