Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "LITOLOGIE" v:

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
S. Čech, O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
R. Vodrážka, L. Hradecká, P. Čáp, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
P. Havlíček, O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 64–66
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
P. Havlíček, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 148–151
pdf (0.44 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
J. Valečka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
R. Vodrážka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 57–58
pdf (0.24 MB)

Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
P. Kycl, J. Valečka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 158–160
pdf (0.38 MB)

Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
S. Čech, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 20–21
pdf (0.84 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany
O. Holásek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko
O. Holásek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
O. Holásek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 61–63
pdf (0.08 MB)

Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
E. Břízová, P. Havlíček, T. Vorel, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 138–139
pdf (0.89 MB)

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
J. Valečka, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy)
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 36–37
pdf (0.22 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4
Z. Šimůnek, M. Libertín, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 48–49
pdf (0.1 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
S. Nehyba, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999
Z. Novák, P. Petrová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 37–39
pdf (0.15 MB)

Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1
L. Maštera, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 59–63
pdf (0.19 MB)

O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy
P. Budil, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 21–23
pdf (0.13 MB)

Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)
J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách
Š. Eckhardtová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 56–58
pdf (0.11 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
M. Eliáš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
P. Čtyroký, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 28–31
pdf (0.16 MB)

Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
P. Havlíček, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop
P. Havlíček, Z. Novák, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–55
pdf (0.04 MB)

Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín)
J. Adamovič, M. Coubal, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav
P. Čtyroký, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 18–21
pdf (0.13 MB)

Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
J. Kadlec, J. Čtyroká, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 50–51
pdf (0.09 MB)

Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma
L. Maštera, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–68
pdf (0.05 MB)

Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko
J. Otava, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 70–72
pdf (0.14 MB)

Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů
M. Bubík, Z. Stráník, L. Švábenická, M. Vůjta, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 20–21
pdf (0.06 MB)