Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KŘÍDA" v:

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
F. Fediuk, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
V. Cajz, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 16–19
pdf (0.47 MB)

Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
P. Skupien, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 148–149
pdf (0.07 MB)

Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
P. Havlíček, Z. Novák, L. Švábenická, M. Vachek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 33–36
pdf (0.11 MB)

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
J. Valečka, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)

Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
M. Svobodová, L. Hradecká, P. Skupien, L. Švábenická, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 105–109
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 10–12
pdf (0.15 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
M. Eliáš, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
M. Bubík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 169–174
pdf (0.32 MB)

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
M. Bubík, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 129–133
pdf (0.26 MB)

Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
M. Bubík, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 151–153
pdf (0.15 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka
M. Eliáš, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 72–73
pdf (0.12 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
M. Eliáš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel
J. Čtyroká, P. Havlíček, L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 27–28
pdf (0.11 MB)

Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství)
M. Eliáš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 44–45
pdf (0.1 MB)

Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev
E. Knobloch, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 65–66
pdf (0.11 MB)

Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů
M. Bubík, Z. Stráník, L. Švábenická, M. Vůjta, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 20–21
pdf (0.06 MB)

Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě
J. Čtyroká, P. Čtyroký, Z. Novák, L. Švábenická, M. Vůjta, J. Zelenka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 25–28
pdf (0.14 MB)