Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KVARTÉR ČESKÉHO MASIVU" v:

Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou
J. Tyráček, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 133–138
pdf (0.12 MB)

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
L. Ďurďová, J. Zimák, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
J. Kovanda, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
V. Ložek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka
L. Doležalová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
J. Drtina, J. Rybář, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 66–69
pdf (0.3 MB)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
J. Godány, P. Hrazdíra, P. Rambousek, V. Kopačková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
P. Havlíček, J. Marek, E. Břízová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
V. Ložek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Mikrostruktura dentice bobrovitých
J. Nedomová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 84–85
pdf (0.86 MB)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
P. Pacherová, I. Barnet, I. Fojtíková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 124–126
pdf (0.12 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
J. Zimák, J. Štelcl, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
E. Břízová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
E. Břízová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
V. Cílek, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 69–71
pdf (1.09 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj)
J. Nedomová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 136–138
pdf (0.9 MB)

Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova
V. Peša, M. Nývltová Fišáková, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 139–140
pdf (1.03 MB)

Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
M. Matolín, Z. Jáně, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 193–195
pdf (0.07 MB)

Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
M. Matolín, I. Kašparec, J. Hanák, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 195–198
pdf (0.08 MB)

Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy
M. Lorencová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
J. Nedomová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 100–101
pdf (0.07 MB)

Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
P. Havlíček, L. Smolíková, M. Vachek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 127–128
pdf (0.08 MB)

Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Vývoj krušnohorských rašelinišť
E. Břízová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 56–58
pdf (0.15 MB)

Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
E. Břízová, P. Havlíček, Z. Novák, P. Petrová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín
E. Břízová, P. Havlíček, B. Mlčoch, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Regionální charakteristika spraší České republiky
M. Tomášek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 27–29
pdf (0.11 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
V. Ložek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 149–150
pdf (0.1 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
J. Hradilová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
O. Moravcová, J. Čurda, Z. Hroch, R. Kadlecová, P. Pálenský, P. Štěpánek, R. Tomas, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 157–160
pdf (0.17 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
E. Růžičková, M. Růžička, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 178–179
pdf (0.12 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou
V. Cílek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 31–33
pdf (0.12 MB)

Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
M. Ďuriš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany
P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 77–79
pdf (0.1 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín
O. Holásek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 92–93
pdf (0.09 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto
O. Holásek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 94–95
pdf (0.1 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
E. Břízová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno
O. Holásek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk
O. Holásek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
J. Hradilová, M. Šťasný, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 61–62
pdf (0.09 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod
M. Hrubeš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
V. Ložek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
J. Straka, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
E. Břízová, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
J. Čtyroká, P. Havlíček, Z. Novák, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic
P. Havlíček, P. Pálenský, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 30–32
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
O. Holásek, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
O. Holásek, P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu
M. Hrubeš, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–42
pdf (0.14 MB)

Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov
M. Hrubeš, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–41
pdf (0.04 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
J. Kadlec, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

Kvarterní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav
P. Havlíček, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 29–30
pdf (0.09 MB)

Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 30–31
pdf (0.09 MB)

Zpráva o kvarterních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice
O. Holásek, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 34–35
pdf (0.09 MB)

Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav
O. Holásek, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 35–37
pdf (0.1 MB)

Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50000 Ledeč nad Sázavou
M. Hrubeš, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 40–41
pdf (0.09 MB)

Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50000 Zruč nad Sázavou
M. Hrubeš, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 41–42
pdf (0.07 MB)

Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín
J. Kadlec, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-Střelnice (Dolní Rakousko)
J. Kovanda, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku
Z. Lochmann, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 60–62
pdf (0.13 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
V. Ložek, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě
L. Smolíková, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 75–75
pdf (0.05 MB)

Kvartér na listu 23-32 Kamenice nad Lipou
J. Tyráček, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 80–81
pdf (0.09 MB)

Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí
I. Uhlířová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 84–85
pdf (0.05 MB)

Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii
J. Vít, J. Otava, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 85–86
pdf (0.09 MB)

Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny
E. Břízová, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 19–20
pdf (0.07 MB)