Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "FEROLIT" v:

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
J. Valečka, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)