Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PALYNOLOGIE" v:

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
E. Břízová, P. Havlíček, P. Mentlík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
M. Svobodová, B. Pacltová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 88–90
pdf (0.89 MB)

Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku
Z. Šimůnek, J. Drábková, R. Lojka, M. Stárková, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 39–42
pdf (1.06 MB)

Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
P. Skupien, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 148–149
pdf (0.07 MB)

Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
M. Konzalová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 123–126
pdf (0.97 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
M. Svobodová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 11–12
pdf (0.09 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín
E. Břízová, P. Havlíček, B. Mlčoch, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
S. Čech, M. Svobodová, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 46–49
pdf (0.19 MB)

Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina
J. Dašková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 50–50
pdf (0.04 MB)

Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve
M. Konzalová, M. Ziembińska-Tworzydlo, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 102–103
pdf (0.1 MB)

Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
E. Břízová, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
M. Svobodová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 71–72
pdf (0.06 MB)

Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
M. Konzalová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 88–90
pdf (0.17 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
E. Břízová, P. Havlíček, J. Kovanda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
J.K. Novák, M. Konalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
B. Pacltová, R. Pátová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 161–162
pdf (0.11 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve
H. Méon, B. Pacltová, M. Svobodová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–192
pdf (0.13 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
E. Břízová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
E. Břízová, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Kvartérně geologický výzkum "Čejčského Jezera"
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
J. Bek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 17–18
pdf (0.06 MB)

Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny
E. Břízová, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 19–20
pdf (0.07 MB)