Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "JEVY ŠOKOVÉ" v:

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
P. Rajlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 34–39
pdf (2.35 MB)

Výskyt šokových křemenů v Českém masivu
P. Rajlich, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 35–36
pdf (0.18 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
V. Procházka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)