Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MINERÁLY" v:

Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika
J. Drozen, I. Vavřín, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 51–52
pdf (0.24 MB)

Geochemie. petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt
R. Heřmánek, D. Matějka, M. Klečka, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 80–82
pdf (0.13 MB)

Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
J. Litochleb, V. Šrein, M. Lantora, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 116–117
pdf (0.08 MB)

Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
J. Skalický, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 84–85
pdf (0.05 MB)

Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masivu u České
P. Hanžl, M. Slobodník, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 28–29
pdf (0.08 MB)

Přehled dosavadních znalostí o žulovském masivu ve Slezsku, Česká republika
J. Jedlička, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 45–46
pdf (0.09 MB)

Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko)
J. Jedlička, P. Povondra, A. Ždimera, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 47–47
pdf (0.03 MB)

Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
M. Klečka, L. Skálová, L. Strnad, J. Svobodová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 52–53
pdf (0.1 MB)

Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku
M. Klečka, V. Šrein, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 81–82
pdf (0.08 MB)