Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ILMENIT" v:

Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
P. Rajlich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce
V. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 133–135
pdf (0.15 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
V. Procházka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)

Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku
M. Klečka, V. Šrein, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 81–82
pdf (0.08 MB)