Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "APATIT" v:

Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu
K. Breiter, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 202–205
pdf (0.3 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
V. Procházka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)

Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu
V. Procházka, D. Matějka, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 178–179
pdf (0.07 MB)