Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "INŽENÝRSKÁ HYDROGEOLOGIE" v:

Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 183–186
pdf (0.14 MB)