Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "STAVBY VODNÍ" v:

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
V. Vávra, J. Štelcl, J. Faimon, M. Schwarzová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 197–199
pdf (0.7 MB)

Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 180–182
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 183–186
pdf (0.14 MB)

Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 187–191
pdf (0.16 MB)