Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "OPUKA" v:

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
J. Valečka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)