Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MAPA GEOMORFOLOGICKÁ" v:

Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
I. Baroň, P. Hradecký, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 139–143
pdf (1.1 MB)