Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MINERÁLY HORNINOTVORNÉ" v:

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
K. Breiter, K. Žák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa
S. Vrána, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 52–53
pdf (0.07 MB)

Petrologie valounu granulitových hornin v lulečském slepenci v lomu Luleč
S. Vrána, M. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 111–113
pdf (0.31 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území k typu Weinsberg
R. Heřmánek, F. Čekal, D. Matějka, M. Klečka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 28–30
pdf (0.3 MB)

Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika
J. Drozen, I. Vavřín, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 51–52
pdf (0.24 MB)

Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku
E. Fediuková, F. Fediuk, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly
M. Klečka, J. Machart, M. Melín, M. Lang, E. Pivec, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 76–78
pdf (0.1 MB)