Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KYSLÍK" v:

Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
J. Kukačka, J. Bruthans, O. Zeman, V. Altová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 163–165
pdf (0.17 MB)

Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve
R. Kadlecová, S. Čurda, F. Buzek, M. Šanda, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 166–168
pdf (0.08 MB)

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Z. Losos, J. Hladíková, J. Zimák, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 154–156
pdf (0.08 MB)

Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
K. Žák, M. Štemprok, F.V. Holub, I. Jačková, J.K. Novák, F. Veselovský, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 111–114
pdf (0.21 MB)