Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TRIAS-SVRCHNÍ" v:

Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
M. Siblík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 166–167
pdf (0.18 MB)

Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
M. Siblík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 156–157
pdf (0.14 MB)

Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 142–143
pdf (0.84 MB)

Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 162–163
pdf (0.1 MB)