Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část I.

 

Tomáš Kočí

Zprávy o geologických výzkumech 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 120–123
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 0.32 MB)