Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)

 

Pavel Čáp

Zprávy o geologických výzkumech 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 13–15
Mapové listy: Beroun (12-41), Zbraslav (12-42)

Celý článek (PDF, 0.89 MB)