Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna

 

Radek Mikuláš

Zprávy o geologických výzkumech 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 87–90
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 2.31 MB)