Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník

 

Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 55–58
Mapové listy: Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 2.8 MB)