Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimentární struktury fluviálních sedimentů trutnovského souvrství v okolí Nového Rokytníku (rotliegend, spodní perm, podkrkonošská pánev)

 

Marcela Stárková, Michal Hartman

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 159–164
Mapové listy: Dvůr Králové (03-44)

Celý článek (PDF, 6.27 MB)

Elektronicky publikováno: listopad 30, 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bhattacharya, A. (1997): On the origin of non-tidal flaser bedding in point bar deposits of the river Ajay, Bihar and West Bengal, NE India. - Sedimentology 44, 973-975.View article

Boggs, S. (1995): Principles of Sedimentology and Stratigraphy. - 774 str. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Holub, V. (1966): Geologické poměry východního Podkrkonoší. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Li, S. L. - Li, S. L. - Shan, X. - Gong, C. L. - Yu, X. H. (2017): Classification, formation, and transport mechanisms of mud clasts. - Int. Geol. Rev. 59 (12),1609-1620.View article

Martin, A. J. (2000): Flaser and wavy bedding in ephemeral streams: a modern and an ancient example. - Sediment. Geol. 136, 1-5.

Martínek, K. (2004): Field Trip 3, Krkonoše Piedmont Basin. - 16 str.,10th Coal Geol. Confer. Prague.

Martínek, K. (2009): Climatic, tectonic and provenance record of the Upper Palaeozoic non-marine deposits of the Krkonoše Piedmont Basin. - 100 str., PhD Thesis, Fac. Science, Charles Univ. Prague.

Mather, A. - Stokes, M. - Pirrie, D. - Hartley, R. (2008): Generation, transport and preservation of armoured mudballs in an ephemeral gully systém. - Geomorphology 100, 104-119.View article

Prouza, V. - Tásler, R. (2001): Podkrkonošská pánev. In: Pešek, J. - Jaroš, J. - Malý, L. - Martínek, K. - Prouza, V. - Spudil, J. - Tásler, R.: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. 128-166. - Čes. geol. úst. Praha.

Reineck, H. E. - Wunderlich, F. (1968): Classification and origin of flaser and lenticular bedding. - Sedimentology 11, 99-104.View article

Stárková, M. - Martínek, K. - Mikuláš, R. - Rosenau, N. (2015): Types of soft-sediment deformation structures in a lacustrine Ploužnice member (Stephanian, Gzhelian, Pennsylvanian, Bohemian Massif), their timing, and possible trigger mechanism. - Int. J. Earth Sci. 104, 5, 1277-1298.View article

Terwindt, J. H. J. (1971): Lithofacies of inshore estuarine and tidal inlet deposits. - Geol. Mijnbouw 50 (3), 515-526.

Terwindt, J. H. J. - Breusers, H. N. C. (1972): Experiments on the origin of flaser, lenticular and sand-clay alternating bedding. - Sedimentology 19, 85-98.View article