Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klasty vulkanitů v sedimentech kloučecko-čenkovského souvrství v jihozápadní části příbramsko-jinecké pánve

 

Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 129–133
Mapové listy: Březnice (22-12)

Celý článek (PDF, 6.99 MB)

Elektronicky publikováno: 1 září 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Fatka, O. - Szabad, M. (2014): Cambrian biostratigraphy in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic). - Bull. Geosci. 89, 2, 413-429.

Fediuk, F. (2004): Akreční lapilli v kambrických „adinolách“ na Příbramsku. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 37, 22-23.

Geyer, G. - Elicki, O. - Fatka, O. - Żylińska, A. (2008): Cambrian. In: McCann, T., ed.: Geology of Central Europe. - Geol. Soc. London, 155-202. London.View article

Havlíček, V. (1950): Zpráva o geologickém mapování na Jinecku. - Věst. Ústř. Úst. geol. 25, 98-103.

Havlíček, V. (1967a): Mapování brdského kambria. List M-33-76-C-d (Mirošov). - MS Čes. geol. služba. Praha. Sig. MO 17.

Havlíček, V. (1967b): Geologická mapa odkrytá M-33-88-B-a, list Rožmitál pod Třemšínem. - MS Čes. geol. služba. Praha. Sig. MO 17.

Havlíček, V. (1971): Stratigraphy of the Cambrian of Central Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Geol. 20, 7-52.

Chlupáč, I. - Havlíček, V. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. (1998): Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). - 183 str. Czech Geol. Survey, Prague.

Kukal, Z. (1966): Zdroje klastického materiálu sedimentů příbramsko-jineckého kambria. - Sbor. geol. Věd, Geol. 10, 83-116.

Kukal, Z. (1971): Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandian area (Central Bohemia). - Sbor. geol. Věd, Geol. 20, 53-100.

Mašek, J. - Havlíček, V. - Straka, J. (1990): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 22-12 Březnice. - Čes. geol. úst. Praha.