Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Biostratigrafie, litologie a mineralogie hlubokovodních sedimentů barnasiówského souvrství na břehu Krnalovického potoka u Rychaltic

 

Petr Stelmach, Petr Skupien, Dalibor Matýsek

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 135–140
Mapové listy: Frýdek-Místek (25-22)

Celý článek (PDF, 6.12 MB)

Elektronicky publikováno: 1 září 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

BĄK, K. - BĄK, M. - PAUL, Z. (2001): Barnasiówka radiolarian shale formation - a new lithological unit in the Upper Cenomanian-Lower Turonian of the Polish Outer Carpathians (Silesian series). - Ann. Soc. Geol. Pol. 71, 75-103.

BĄK, K. (2007): Organic-rich and manganese sedimentation during the Cenomanian -Turonian boundary event in the Outer Carpathian basins; a new record from the Skole Nappe, Poland. - Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 256, 21-46. View article

BOOROVÁ, D. - SKUPIEN, P. - VAŠÍČEK, Z. (2003): Chlebovické slepence v profilu Ondřejnice u Hukvald (cenoman, bašský vývoj slezské jednotky, vnější Západní Karpaty). - Sbor. Věd. Prací Vys. Šk. báň. - TU, Ř. horn.-geol., monogr. 8, 95-106.

CARTWRIGHT, J. H. E. - GARCÍA-RUIZ, J. M. - VILLACAMPA, A. I. (1999): Pattern formation in crystal growth: Liesegang rings. - Comp. Phys. Commun. 121, 411-413.

COSTA, L. I. - DAVEY, R. J. (1992): Dinoflagellate cysts of the Cretaceous Systém. In: Powell, A. J., ed.: A stratigraphic index of dinoflagellate cysts. - London, Chapman & Hall.View article

KRUG, H.-J. - BRANDSTÄDTER, H. (1999): Morphological Characteristics of Liesegang Rings and Their Simulations. - J. Phys. Chem. A 103 (39), 7811-7820.View article

SKUPIEN, P. - MATÝSEK, D. - BOOROVÁ, D. - PAVLUŠ, J. - DOUPOVCOVÁ, P. (2016): Pestré vrstvy svrchní křídy v bašském vývoji slezské jednotky. - Zpr. geol. Výzk. 49, 203-208.

STELMACH, P. - SKUPIEN, P. - MATÝSEK, D. (2018): Biostratigrafie a litologie slínovců a silicitů cenomanského stáří na bázi bašského souvrství potoka Kašice. - Zpr. geol. Výzk. 51, 2, 149-155.

STOVER, L. E. - BRINKHUIS, H. - DAMASSA, S. P. - De VERTEUIL, L. - HELBY, R. - MONTEIL, E. - PARTRIDGE, A. - POWELL, A. J. - RIDING, J. - SMELROR, M. - WILLIAMS, G. L. (1996): Mesozoic-Tertiary dinoflagellates, acritarchs and prasinophytes. 641-750. In: Jansonius, J. - McGregor, D. C., ed.: Palynology: Principles and Applications. 2. - Amer. Assoc. Stratigr. Palynol. Found.

WATT, G. R. - GRIFFIN, B. J. - KINNY, P. D. (2000): Charge contrast imaging of geological materials in the environmental scanning electron microscope. - Amer. Mineralogist 85, 11-12, 1784-1794.View article

WILLIAMS, G. L. - BRINKHUIS, H. - PEARCE, M. A. - FENSOME, R. A. - WEEGINK, J. W. (2004): 5. Southern ocean and global dinoflagellate cyst events compared: Index events for the Late Cretaceous - Neogene, 1-89. In: Exon, N. F. - Kennet, J. P. - Malone, M. J., ed.: Proc. Ocean Drill. Program, Sci. Res. 189.