Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Předběžná zpráva o studiu ontogeneze a tafonomie trilobita Onnia superba (Bancroft, 1929) z českého ordoviku (katian, bohdalecké souvrství)

 

Jana Bruthansová

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 125–128
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 3.18 MB)

Elektronicky publikováno: 1 září 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Barrande, J. (1852): Systeme Silurien du centre de la Boheme. 1ere partie. Recherches paléontologiques, vol. 1. Crustacés, Trilobites. - 935 str. Privat. publ., Prague & Paris.View article

Barrande, J. (1872): Systeme Silurien du centre de la Boheme. 1ere partie. Recherches paléontologiques. Supplement au vol. I. - 648 str. Privat. publ., Prague & Paris.

Berström, J. (1973): Organization, life and systematice of trilobites. - Foss. and Strata, 2, 1-69.

Bouček, B. (1929): O vrstvách zahořanských-d? českého ordoviku. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II 37(33), 1-61.

Budil, P. - Kraft, P. (2003): Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002, 36, 119-122.

David, M. - Novotný, F. (2017): Příležitostné naleziště zkamenělin svrchního ordoviku (katianu) severně od Prahy - Dolních Počernic. - Zpr. geol. Výzk.v Roce 2017, 50, 33-37.

Havlíček, V. - Vaněk, J. (1966): The Biostratigraphy of the Ordovician of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 8, 7-69.

Havlíček, V. - Vaněk, J. (1990): Ordovician in Bohemia: development of the Prague Basin and its benthic communities. - Sbor. Ústř. Úst. geol. 37, 103-136.

Hughes, N. C. - Hong, P. S. - Hou, J. - Fusco, G. (2017): The Development of the Silurian Trilobite Aulacopleura koninckii Reconstructed by Applying Inferred Growth and Segmentation Dynamics: A Case Study in Paleo-Evo-Devo. - Front. Ecol. Evol. 5(37), 1-12. View article

Hughes, N. C. - Chapman, R. E. - Adrain, J. M. (1999): The stability of thoracic segmentation in trilobites: a case study in developmental and ecological constraints. - Evol. Dev. 1(1), 24-35. View article

Chatterton, B. D. E. - Edgecombe G. D. - Speyer, S. E. - Hunt, A. S. - Fortey, R. A. (1994): Ontogeny and Relationshisp of Trinucleoidea (Trilobita). - J. Paleont. 68(3), 523-540.View article

Martin, E. L. O. - Lerosey-Aubril, R. (2016): A case of mass mortality of large trilobites in the Fezouata Shale (Lower Ordovician, Morocco): evidence for benthic hypoxic episodes? - 60th Palaeont. Assoc. ann. meeting, Lyon, France, 89-90.

Přibyl, A. - Vaněk, J. (1969): Trilobites of the family Trinucleidae Hawle et Corda, 1847 from the Ordovician of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 11, 85-137.

Röhlich, P. (1957): Stratigrafie a vývoj bohdaleckých vrstev středočeského ordoviku. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 23, 373-420.

Röhlich, P. - Budil, P. - Steinová, M. (2008): Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007, 132-133.

Röhlich, P. - David, M. - Budil, P. - Polechová, M. (2014): Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2013, 89-93.

Röhlich, P. - David, M. - Budil, P. - Steinová, M. (2009): Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 109-111.

Röhlich, P. - Chlupáč, I. (1952): Svrchní ordovik v býv. Reiserově cihelně u Řeporyj. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 19, 1-36.

Speyer, S. E. (1987): Comparative taphonomy and palaeoecology of trilobite lagerstätten. - Alcheringa, 11, 205-232.View article

Vaněk, J. - Vokáč, V. (1997): Trilobites of the Bohdalec Formation (Upper Berounian, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic). - Palaeont. Boh. 3(7), 20-50.