Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Stopové prvky v lesních půdách Česka podle biogeochemického mapování a jejich vztah k horninovému podloží

 

Václav Procházka, Julie Sucharová, Ivan Suchara, Marie Holá

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 117–123

Celý článek (PDF, 2.31 MB)

Elektronicky publikováno: 16 červen 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Abraham, M. - Dudek, A. - Fediuk, F. - Hůlka, L. - Jurák, L. - Malec, J. - Švestka, J. - Veleba, B. - Žáček, M. (2001): Regionální šlichová prospekce České republiky. - 259 str. GEOMIN, Jihlava. Čes. geol. služba, Praha. P099974.

Drahota, P. - Rohovec, J. - Filippi, M. - Mihaljevič, M. - Rychlovský, P. - Červený, V. - Pertold, Z. (2009): Mineralogical and geochemical controls of arsenic speciation and mobility under different redox conditions in soil, sediment and water at the Mokrsko-West gold deposit, Czech Republic. - Sci. Tot. Env. 407, 3372-3384.View article

Harmens, H. et al. (2015): Heavy metal and nitrogen concentrations in mosses are declining across Europe whilst some “hotspots” remain in 2010. - Env. Pollut. 200, 93-104.

Marešová, Z. - Sobotka, M. - Tytlová, A. (1980): Detailní geochemický výzkum v okolí Radošovic u Vlašimi. - MS Čes. geol. služba, Praha. P032852.

Navrátil, T. - Rohovec, J. - Skřivan, P. (2016): Lesní potok - čtvrtstoletí monitoringu modelového povodí. - 42 str. Strategie AV21. AV ČR, v. v. i. Praha.

Skála, J. - Vácha, R. - Čechmánková, J. (2011): Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest region. - Silva Gabreta 17, 55-67.

Suchara, I. - Sucharová, J. (2000): Distribution of long-term accumulated atmospheric deposition loads of metal and sulphur compounds in the Czech Republic determined through forest floor humus analyses. - Acta Pruhoniciana 69, 1-177.

Suchara, I. - Sucharová, J. - Holá, M. (2007): Bio-monitoring of the atmospheric deposition of elements using moss analysis in the Czech Republic. Results of the international bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part II: Optional elements for the bio-monitoring programme. - Acta Pruhoniciana 87, 1-186.

Suchara, I. - Sucharová, J. - Holá, M. - Reimann, C. - Boyd, R. - Filzmoser, P. - Englmaier, P. (2011): The performance of moss, grass, and 1- and 2-year old spruce needles as bio-indicators of contamination: a comparative study at the scale of the Czech Republic. - Sci. Tot. Env. 409, 2281-2297.

Sucharová, J. - Suchara, I. (2004): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements in the Czech Republic. Results of the international bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part I: Elements required for the bio-monitoring programme. - Acta Pruhoniciana 77, 1-135.

Sucharová, J. - Suchara, I. - Holá, M. (2008): Contents of 37 elements in moss and their temporal and spatial trends in the Czech Republic during the last 15 years. Fourth Czech bio-monitoring survey pursued in the framework of the international programme UNECE ICP-Vegetation 2005/2006. - 96 str. Výzk. úst. S. Taroucy kraj. okras. zahrad., Průhonice.

Sucharová, J. - Suchara, I. - Holá, M. - Maříková, Š. - Reimann, C. - Boyd, R. - Filzmoser, P. - Englmaier, P. (2012): Top-/bottom-soil ratios and enrichment factors: What do they really show? - Appl. Geochem. 27, 138-145.