Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Možnosti využití hlubinné geotermální energie v oblasti Všebořic (Ústí nad Labem) a vztahy k oblasti Litoměřic

 

Martin Kloz, Jan Holeček

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 147–158
Mapové listy: Teplice (02-32)

Celý článek (PDF, 5.41 MB)

Elektronicky publikováno: listopad 30, 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Adamovič, J. - Coubal, M. (1999): Intrusive Geometrie and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif. - Geolines (Praha), 5-14.

Breiter, K. - Novák, J. - Chlupáčová, M. (2001): Chemical Evolution of Volcanic Rocks in Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné hory Mts., Czech Republic, Germany). - Geolines (Praha) 13, 17-22.

Gnojek, I. et al. (2018): Structure of the Carboniferous Altenberg-Teplice Caldera (Eastern part of the Krušné hory/Erzgebirge Mts.) revealed by combined airborne and ground gamma-ray spektrometry. - J. Geosci. 63, 3-20.View article

Hazdrová, M. - Kačura, G. - Krásný, J. (1964): Řešení ochranných pásem lázní Teplice. II. část. Hydrogeologie. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Hrušková, L. (1987): Závěrečná zpráva o karotážním měření úkolu Slepé žulové elevace východní části Krušných hor. - Geoindustria Tuchlovice.

Chrt, J. - Malásek, F. (1984): Hidden upper surface of the Krušné hory granites between Cínovec and Krupka. - Geol. Průzk. 26, 305-309. (in Czech)

Kloz, M. - Hochmanová, A. - Petržílek, P. - Polášek, J. - Pošmourný, K. - Rybář, Z. - Schenk, V. - Šebek, V. (2016): Výzkum využití geotermální energie v lokalitě Všebořice. - 468 str. Nepubl. stud. Centr. výzk. energet. využití litosféry, v. v. i. Liberec.

Kopecký, L. (1987): Mladý vulkanismus Českého masivu. Část 2. - Geol. Hydrometalurg. Uranu, 11, 3-44.

Malkovský, M. (1977): Důležité zlomy platformního pokryvu severní části Českého masivu. - 30 str. Ústř. úst. geol. Praha.

Manová, M. - Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa ČR 1 : 500 000. - Ústř. úst. geol. Praha.

Myslil, V. a kol. (2007): Geotermální vrtné ověření struktury Litoměřice pro energetické využití. - 57 str., přílohy Závěrečná zpráva projektu VaV MPO 2A-1TP1/043.

Myslil, V. - Pošmourný, K. (2009): Geotermální hodnocení Podkrušnohoří (podkrušnohorské riftové struktury od Doupovských vrchů k Českému středohoří). - Geoterm. Praha.

Skácelová, Z. - Mlčoch, B. - Novotný, M. - Mrlina, R. (2011): Upper crustal structure of the northen part of the Bohemian Massif in relation to geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe). - Z. geol. Wiss., Berlin 39, 1-18.

Štemprok, M. - Novák, J. K. - David, J. (1994): The association of the granites and tin-tungsten mineralization in the eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic. - Monogr. Ser. miner. Deposits 31, 97-129.

Žáček, V. - Škoda, R. (2009): Petrology of crystalline rocks in the geothermal borehole GTPV-LT1 in Litoměřice. - Geoscience Research Reports for 2008, 205-212. (in Czech)