Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález nejstarší ordovické fauny v severovýchodním křídle pražské pánve (v Praze-Troji a v Praze-Vokovicích)

 

Jan Peršín, Michal Mergl, Petr Budil, Zuzana Tasáryová

Zprávy o geologických výzkumech 51, 2018, str. 81–87

Celý článek (PDF, 5.42 MB)

Elektronicky publikováno: červen 20, 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich. Praha.

Budil, P. - Chlupáč, I. - Hradecký, P. (2003): Middle Ordovician at Praha - Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic). - Bull. Geosci. 78, 2, 91-98.

Havlíček, V. (1982): Lingulacea, Paterinacea, and Siphonotretacea (Brachiopoda) in theLower Ordovician sequence of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 25, 9-82.

Havlíček, P. - Brunnerová, Z. - Hrkal, Z. - Kříž, J. - Růžičková, E. - Šalanský, K. - Valečka, J. - Volšan, V. - Zeman, A. - Zoubek, J. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 12-242 Čakovice. - Ústř. úst. geol. Praha.

Chlupáč, I. - Havlíček, V. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. 1998. Palaeozoic of the Barrandian. - 183 str. Czech Geol. Survey, Prague.

Kettner, R. - Kodym, O. (1919): Nová stratigrafie Barrandienu. - Čas. Mus. Král. čes. 93 47-55.

Králík, F. - Brunnerová, Z. - Čuta, J. - Havlíček, V. - Chlupáč, I. - Klein, V. - Kříž, J. - Odehnal, L. - Šefrna, L. - Šimek, R. -Tomášek, M. - Zoubek, J. (1983): Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, list 12-243 Praha-sever. - Ústř. úst. geol. Praha.

Králík, F. - Brunnerová, Z. - Čuta, J. - Havlíček, V. - Chlupáč, I. - Klein, V. - Kříž, J. - Odehnal, L. - Šefrna, L. - Šimek, R. - Tomášek, M. - Zoubek, J. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 12- 243 Praha - sever. - 1-144. Ústř. úst. geol. Praha.

Matějka, A. (1921): O spodním siluru mezi Vinoří a Brandýsem n. L. - Rozpr. Čes. Akad. Věd, Tř. II 30,45, 2-8.

Mergl, M. (1981): The genus Orbithele (Brachiopoda, Inarticulata) from the Lower Ordovician of Bohemia and Morocco. - Věst. Ústř. Úst. geol. 56, 5, 287-292.

Mergl, M. (1986): The Lower Ordovician (Tremadoc-Arenig) Leptembolon Community in the Komárov area (SW part of the Prague Basin; Bohemia). - Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occid., Geol. 24, 1-34.

Mergl, M. (2002): Linguliformean and Craniformean Brachiopods of the Ordovician (Třenice to Dobrotivá Formations ) of the Barrandian, Bohemia. - Sbor. Nár. Mus., Sér. B, Přír. Vědy 58, 1-2, 1-82.

Röhlich, P. (1957): Geologické exkurse do okolí Prahy, na Kralupsko a do dolního Posázaví, 65-76, St. pedag. nakl. Praha.

Röhlich, P. - Fediuk, F. (2005): Ordovik a proterozoikum Trojské kotliny. Exkurze České geologické společnosti. - 14 str. Čes. geol. společ. Praha.

Waldhausrová, J. (1986): Litologický vývoj, stratigrafie, vulkanismus a tektonika svrchního proterozoika a spodního paleozoika v profilu zjištěném v ražbě stoky D v Praze na Červeném vrchu. - MS Čes. geol. služba, Praha, č. PO 53470.

Waldhausrová, J. (1987): Spodnoordovický vulkanismus v profilu ražby stoky D v Praze 6 na Červeném vrchu. - MS Čes. geol. služba, Praha, č. PO 56911.