Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologická rizika při plánované stavbě vodního díla Skalička poblíž Hranického krasu a Hranické propasti

 

Milan Geršl, Ondřej Konečný

Zprávy o geologických výzkumech 51, 2018, str. 75–79

Celý článek (PDF, 2.33 MB)

Elektronicky publikováno: červen 20, 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Čížek, P. -Tomek, C. (1991): Large-Scale Thin-Skinned Tectonics in the Eastern Boundary of the Bohemian Massif. - Tectonics, 10, 273-286.View article

Dvořák, J. - Friáková, O. (1978): Stratigraphy of the Palaeozoic near Hranice na Morave. - Výzk. Práce Ústř. Úst. Geol., 18, 1-50.

Geršl, M. (2016): Rozlišení vod Hranického krasu na základě archivních analýz. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2015 49, 247-252.

Kalvoda, J. - Bábek, O. - Fatka, O. - Leichmann, J. - Melichar, R. - Nehyba, S. - Špaček, P. (2008): Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. - Int. J. Earth. Sci. 97, 497-518.

Rožnovský, J. - Středa, T. - Litschmann, T. - Pokladníková, H. - Fukalová, P. (2010): Mesoclimate as a part of recreation potential of the landscape on the example of the Moravian Karst. In: Recreation and Environmental Protection, 60-64. - Mendel Univ. in Brno.

Schulmann, K. - Gayer, R. (2000): A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif. - J. Geol. Soc. London 157, 401-416.View article

Středová, H. - Knotek, J. - Středa, T. (2015): Microclimate monitoring for evaluation of management effect on Mohelno Serpentine Steppe. In: Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!, 157-160. - Mendel Univ. in Brno.

Špaček, P. - Bábek, O. - Štěpančíková, P. - Švancara, J. - Pazdírková, J. - Sedláček, J. (2015): The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians’ foreland (NE Bohemian Massif). - Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.) 104, 963-990.

Ulrych, J. - Ackerman, L. - Balogh, K. - Hegner, E. - Jelínek, E. - Pécskay, Z. - Přichystal, A. - Upton, B. G. J. - Zimák, J. - Foltýnová, R. (2013): Plio-Pleistocene basanitic and melilititic series of the Bohemian Massif: K-Ar ages, major/trace element and Sr-Nd isotopic data. - Chem. d. Erde 73, 429-450. View article

Vrba, J. (1960): Hydrogeologické posouzení území mezi Teplicemi nad Bečvou, Černotínem a dvorem Kamenec, se zřetelem na výstavbu přehrady na řece Bečvě. Závěrečná zpráva. - MS Vodní zdroje. Praha.