Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Stáří a vznik hrubě krystalických speleotém z jeskyně Dvoustovka v Ještědském hřbetu

 

Karel Žák, Ivan Rous, Petr Dobeš, Josef Klomínský, Helena Hercman, Šárka Matoušková

Zprávy o geologických výzkumech 51, 2018, str. 97–102
Mapové listy: Jablonec nad Nisou (03-32)

Celý článek (PDF, 1.79 MB)

Elektronicky publikováno: 3 září 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bodnar, R. J. - Vityk, M. O. (1994): Interpretation of microthermometric data for H2O-NaCl fluid inclusions. In: De Vivo B., Frezzotti M. L., ed.: Fluid inclusions in minerals: Methods and applications. Short course of the working group Inclusions in Minerals, 117-130. - Virginia Polytechnic Institute. Blacksburg.

Bosák, P. - Horušický, R. (1978): Současný stav výzkumu krasových jevů Ještědského hřbetu. - Čs. Kras 29 (1977), 47-52.

Bosák, P. - Horušický, D. R. (1981): Kras Ještědského hřbetu. - Stalagmit, mimořádná příloha. Abstrakta přednášek symp. Kras Sudet, „Králíky - 1981“, str. 2. - Čes. speleol. společ. Praha.

Goldstein, R. H. (2001): Fluid inclusions in sedimentary and diagenetic systems. - Lithos 55 (1-4), 159-193.View article

Horáček, D. (2009): Kras Ještědského hřbetu. In: Hromas J., ed.: Jeskyně, Chráněná území ČR, sva. XIV (editoři řady Mackovčin P., Sedláček M.), 309-312. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum. Brno, Praha.

Horáček, D. - Horušický R. et al. (1999): Rokytka - staré a nové objevy. - Speleofórum ’99, XVIII, 23-30. - Čes. speleol. společ. a Zlatý kůň. Praha.

Horušický, R. - Lysenko, V. (1987): Tektonická predispozice zkrasovění v JV části Ještědského hřbetu. In: III. symposium o krasu krkonošsko-jizerské soustavy, sborník referátů, 71-78. - Čes. speleol. společ. Praha.

Huber, U. (1904): Weiteres über die klüftigkeit des Jeschkengebirges. - Mitteilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg 35, 1-6.

Chlupáč, I. (1993): Stratigraphic evaluation of some metamorhic units in the N part of the Bohemian Massif. - Neu. Jb. Geol. Paläontol., Abh. 188 (3), 363-388.

Chlupáč, I. (1998): Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997, 19-22.

Chlupáč, I. - Hladil, J. (1992): New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia. - Čas. Mineral. Geol. 37 (3), 185-190.

Jurková, N. - Bosák, P. - Komar, M. - Pruner, P. (2007): Relict flowstone at Machnín (the Ještěd Ridge, North Bohemia, Czech Republic) and its implications for relief evolution. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2/2007, 19-24.

Klomínský J., ed. (2016): Urbanistická geologie města Liberce, modelová územní studie. - 151 str. Čes. geol. služba. Praha.

Krutský, N. - Sedlář, J. - Zelinková, Z. (1963): Závěrečná zpráva Ještědsko 1959-1962. Surovina: vápence - cementářské suroviny; etapa: vyhledávací; stav ke dni 31. 3. 1963. Nepublikovaná zpráva, Geoindustria Praha/Dubí. Geofond GF P016647. - Čes. geol. služba. Praha.

Müller, B. (1940): Höhlen im Jeschkengebirge (Sudetenland). - Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung, Zeitschrift des Hautpverbandes deutscher Höhlenforscher 1940, 65-69.

Rous, I. (ed. 2016a): Geologie Jizerských hor a Liberecka. - 128 str. Severočeské muzeum v Liberci a Česká geologická služba. Liberec, Praha.

Rous, I. (2016b): In: Výzkum v pozemí. Odborná konference o výzkumu přírodního i umělého podzemí. Sborník abstrakt, 11-21. - Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.

Žák, K. - Richter, D. K. - Filippi, M. - Živor, R. - Deininger, M. - Mangini, A. - Scholz, D. (2012): Coarsely crystalline cryogenic cave carbonate - a new archive to estimate the Last Glacial minimum permafrost depth in Central Europe. - Climate of the Past 8, 1821-1837.