Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Možnosti využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení výskytu sledovaných prvků v úložných místech těžebních odpadů

 

Vít Štrupl, František Staněk, Miroslav Raus

Zprávy o geologických výzkumech 51, 2018, str. 31–34
Mapové listy: Příbram (22-21)

Celý článek (PDF, 1.55 MB)

Elektronicky publikováno: 15 červen 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Čížek, J. et al. (2012): Provedení průzkumných a analytických prací na vybraných lokalitách a hodnocení rizikových úložišť těžebních odpadů. Závěrečná zpráva OPV-GET-GeoVision. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Kaňka, J. (2008): Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice. - Uhlí-Rudy-geol. Průzk. 15, 11, 11-15.

Mandík, L. (1988): Milešovský a krásnohorský odval. Závěrečná zpráva projektu PoP. -Rudné doly Příbram, MS Čes. geol. služba. Praha.

Remy, N. - Boucher, A. - Wu, J. (2009): Applied geostatistics with SGeMS: a user’s guide. - New York: Cambridge Univ. Press, 19, 264 str. ISBN 05-215-1414-2.View article

Staněk, F. (2005): Tvorba modelu ložiska uhlí a způsoby jeho hodnocení. - Sbor. věd. Prací VŠB-TU Ostrava, Ř. horn.-geol. 14, ISBN 80-248-0849-8.

Štrupl, V. (2013): Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Vizi, L. - Hlásny, T. (2007): Výber účinného okolia odhadu a jeho vplyv na výsledok priestorovej interpolácie. - Acta Montanist. Slovaca 3, 249-254. ISSN 1335-1788.